אָדַם to be red
אָדָם man/mankind/Adam
אָדָם first man
אָדֹם red
אֱדֹם Edom/Edomite/land of Edom
אֹדֶם red gem
אֲדַמְדַּם reddish/be reddish
אַדְמָה red earth
אֲדָמָה ground/soil/territory/earth etc